کولسیان باب ۳ آیه ۲۳

image_pdfimage_print
کولسیان باب ۳ آیه ۲۳
کولسیان باب ۳ آیه ۲۳

کولسیان باب ۳ آیه ۲۳

۲۳↵ هرکاری که می‌کنید با دل و جان انجام دهید چنانکه گویی برای خداوند کار می‌کنید، نه برای بشر.