اول پطرس باب ۵ آیه ۶

image_pdfimage_print
اول پطرس باب ۵ آیه ۶
اول پطرس باب ۵ آیه ۶

اول پطرس باب ۵ آیه ۶

۶↵ پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید تا او شما را در وقت مناسب سرفراز نماید.