مزامیر باب ۳۲ آیه ۸

image_pdfimage_print
مزامیر باب ۳۲ آیه ۸
مزامیر باب ۳۲ آیه ۸

مزامیر باب ۳۲ آیه ۸

۸↵ خداوند می‌فرماید: «من راهی را که باید بروی به تو خواهم آموخت و تو را هدایت و نگهداری خواهم کرد.