آیا خدا به دعاهای ما پاسخ میدهد؟

آيا خدا به دعاهاي ما پاسخ ميدهد؟

آیا خدا به دعاهای ما پاسخ میدهد؟

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →