رومیان باب ۱۰ آیه ۹

image_pdfimage_print
رومیان باب ۱۰ آیه 9
رومیان باب ۱۰ آیه ۹

رومیان باب ۱۰ آیه ۹

۹↵ زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی، خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت.