رومیان باب ۱۰ آیه ۱۰

image_pdfimage_print
رومیان باب ۱۰ آیه ۱۰
رومیان باب ۱۰ آیه ۱۰

رومیان باب ۱۰ آیه ۱۰

۱۰↵ زیرا انسان با قلب ایمان می‌آورد و نیک محسوب می‌گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می‌کند و نجات می‌باید.