مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۱

image_pdfimage_print
مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۱
مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۱

مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۱

۱↵ با چشمان خود به سوی کوهها نگاه می‌کنم! از کجا برای من کمک خواهد رسید؟