مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۲

image_pdfimage_print
مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۲
مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۲

مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۲

۲↵ کمک من از جانب خداوندی است، که آسمان و زمین را آفرید.