مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۵

image_pdfimage_print
مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۵
مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۵

مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۵

۵↵ خداوند نگهبان توست، او در کنار توست و از تو پشتیبانی می‌کند.