مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۷

image_pdfimage_print
مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۷
مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۷

مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۷

۷↵ خداوند تو را از تمام خطرها نجات خواهد داد و تو را محافظت خواهد نمود.