مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۸

image_pdfimage_print
مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۸
مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۸

مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۸

۸↵ خداوند مراقب رفت و آمد توست و همیشه از تو محافظت خواهد نمود.