مزامیر باب ۵۵ آیه ۲۲

image_pdfimage_print
مزامیر باب ۵۵ آیه ۲۲
مزامیر باب ۵۵ آیه ۲۲

مزامیر باب ۵۵ آیه ۲۲

۲۲↵ مشکلات خود را به خداوند بسپار و او آنها را برایت حل خواهد کرد، او هرگز نمی‌گذارد که اشخاص وفادار شکست بخورند.