فیلیپیان باب ۳ آیه ۱۴

image_pdfimage_print

فیلیپیان باب ۳ آیه 14
فیلیپیان باب ۳ آیه ۱۴

فیلیپیان باب ۳ آیه ۱۴

۱۴↵ مستقیماً به طرف هدف می‌دوم تا جایزه‌ای را که شامل دعوت خدا به یک زندگی آسمانی به وسیلهٔ عیسی مسیح است، به دست آورم.