عبرانیان باب ۴ آیه ۱۲

image_pdfimage_print
عبرانیان باب ۴ آیه ۱۲
عبرانیان باب ۴ آیه ۱۲

عبرانیان باب ۴ آیه ۱۲

۱۲↵ زیرا کلام خدا، زنده و فعّال و از هر شمشیر دو دَم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می‌کند و نیّات و اغراض دل انسان را آشکار می‌سازد.