چه وقت و چطور روح القدس را دریافت می کنیم؟

image_pdfimage_print

ولس رسول بطور واضح درس می داد که ما روح القدس را درست در همان وقتی دریافت می کنیم که عیسی مسیح را بعنوان نجات دهنده خود قبول می نماییم. اول قرنتیان ۱۲ : ۱۳ می گوید “زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم خواه یهود خواه یونانی خواه غلام خواه آزاد و همه از یک روح نوشانیده شدیم.” رومیان ۸ : ۹ به ما می گوید که اگر کسی روح القدس را نداشته باشد، او متعلق به مسیح نیست: “وکسانی که جسمانی هستند نمی توانند خدا را خوشنود سازند. لکن شما در جسم نیستید بلکه در روح هر گاه روح خدا در شما ساکن باشد. و هر گاه کسی روح مسیح را ندارد وی از آن او نیست.” افسسیان ۱ : ۱۳-۱۴ به ما درس می دهد که روح القدس مُهر نجات برای همه کسانیست که ایمان می آورند: “و در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید در وی چون ایمان آوردید از روح قدوس وعده مختوم شدید. که بیعانه میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود.”

این سه قسمت از کلام خدا واضح می سازد که روح القدس را درست در همان وقتی دریافت می کنیم که نجات را بدست می آوریم. پولس نمی توانست بگوید که ما همه با یک روح تعمید یافتیم و همه ما از یک روح نوشیده ایم اگر همه ایمانداران قرنتس روح القدس را دریافت نکرده بودند. رومیان ۸ : ۹ حتی دلیل قویتریست، که می گوید اگر کسی روح مسیح را ندارد، متعلق به او نیست. بنابراین، داشتن روح نشانه داشتن نجات است. بعلاوه، روح القدس نمی تواند “مُهر نجات” باشد (افسسیان ۱ : ۱۳-۱۴) اگر در همان وقت نجات دریافت نشود. خیلی از قسمتهای کلام خدا کاملا این را واضح می کند که نجات ما وقتیکه عیسی مسیح را بعنوان نجات دهنده دریافت می کنیم، مُهر می شود.

این موضوع بحث برانگیز است، چون خدمات روح القدس اغلب باعث ابهام می شوند. دریافت/ سکونت روح در وقت نجات انجام میگیرد. پُری روح القدس در زندگی یک مسیحی جریانی دائمیست. در حالیکه قبول داریم که تعمید روح در وقت نجات هم اتفاق می افتد، برای بعضی از مسیحیان اینطور نیست. این گاهی باعث می شود که تعمید روح با “دریافت روح” که در موقع نجات اتفاق می افتد اشتباه شود.

پس ما چطور روح القدس را دریافت می کنیم؟
ما روح القدس را با دریافت عیسی مسیح بعنوان نجات دهندۀ خود دریافت می کنیم (رومیان ۳ : ۵-۱۶).

ما چه وقتی روح القدس را دریافت می کنیم؟
به محض اینکه ایمان می آوریم روح القدس را دریافت می کنیم.

منبع:ایمانداران

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید