یوحنا باب ۱۵ آیه ۱۳

image_pdfimage_print
یوحنا باب ۱۵ آیه 13
یوحنا باب ۱۵ آیه ۱۳

یوحنا باب ۱۵ آیه ۱۳

۱۳↵ محبّتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند.