آیا عیسی برادر و خواهر داشت؟

image_pdfimage_print

به برادران عیسی در آیات متعددی از کتاب مقدس اشاره شده است. متی ۴۶:۱۲ ، لوقا ۱۹:۸ و مرقس ۳۱:۳ عنوان می کند که مادر و برادران عیسی آمدند تا او را ببیند. کتاب مقدس به ما می گوید که عیسی چهار برادر داشت: یعقوب، یوسف، شمعون , یهودا (متی ۵۵:۱۳ ).کتاب مقدس هم چنین به ما می گوید که عیسی خواهر داشت، اما نام و تعداد آن‌ها را ذکر نمی‌کند (متی۵۶:۱۳ ).در یوحنا ۱۰:۷-۱، برادران او به جشن عید رفتند در حالی که عیسی نرفت. در اعمال رسولان ۱۴:۱ ، برادران و مادر او در حال دعا با شاگردان توصیف شده اند. غلاطیان ۱۹:۱ اشاره می کند که یعقوب برادر عیسی بود.طبیعی ترین نتیجه این نقل قول‌ها این است که تفسیر کنیم عیسی واقعا خواهران و برادران ناتنی خونی داشت.

برخی از کاتولیک ها ادعا می کنند که این “برادران” در واقع عموزاده های عیسی بودند. با این وجود، در هر مورد، واژه ی یونانی مختص برای “برادر” استفاده شده است. در حالی که آن کلمه می تواند به دیگر اقوام اشاره کند، معنی عمومی و تحت اللفظی آن برادر جسمانی است. کلمه ای یونانی برای “پسر عمو” وجود داشته، ولی استفاده نشده است. علاوه بر این، اگر آنها عموزاده های عیسی بوده اند، چرا آنها اغلب همراه با مریم، توصیف شده اند؟ هیچ چیز در موضوع آمدن مادر و برادرانش برای ملاقات او به اینکه آنها هر کسی غیر از برادران ناتنی، واقعی و خونی او بوده‌اند اشاره نمی کند.

بحث دومی که کاتولیک ها مطرح می‌کنند این است که برادران و خواهران عیسی، فرزندان یوسف از ازدواج قبلی او بوده اند. تمامی این تئوری که یوسف به طور قابل توجهی از مریم بزرگتر بود، قبلا ازدواج کرده بود، فرزندان متعدد داشت، و پیش از آن که با مریم ازدواج کند همسرش را از دست داده بود، ابداعی است ومأخذ آن کتاب مقدس نیست. ایراد این تئوری این است که کتاب مقدس به اینکه یوسف قبل از ازدواج با مریم، ازدواج کرده بود و یا فرزندانی داشت حتی اشاره هم نمی کند. اگر یوسف حداقل شش فرزند قبل از ازدواج با مریم داشت، چرا به آنها در سفر یوسف و مریم به بیت لحم (لوقا۷:۲-۴ ) و یا سفر آنها به مصر (متی ۱۵:۲-۱۳) و یا سفر بازگشت آنها به ناصریه (متی ۲۳:۲-۲۰ ) اشاره نشده است؟

هیچ دلیلی بر مبنای کتاب مقدس وجود ندارد که ما را به این باور برساند که این خواهران و برادران هر کسی غیر از فرزندان واقعی یوسف و مریم باشند. کسانی که مخالف این عقیده هستند که عیسی برادران و خواهران ناتنی داشت، این عقیده را از خواندن کتاب مقدس بدست نیاورده اند، بلکه آن را از مفهوم پیش انگاشته ی بکارت دائمی مریم، که خود به وضوح بر خلاف کتاب مقدس است استنباط می کنند: ” امّا با او (مریم) همبستر نشد تا او پسر خود را به دنیا آورد؛ و یوسف او را عیسی نامید (متی ۲۵:۱ )”.عیسی برادران و خواهران ناتنی داشت، که فرزندان یوسف و مریم بودند. این آموزه ی روشن و بدون ابهام کلام خدا است.

منبع:ایمانداران

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید