آیا اشتباه است که یک زوج قبل از ازدواج با هم زندگی کنند؟

image_pdfimage_print

جواب به این سوال بستگی به این دارد که معنی “زندگی کردن با هم” چیست. اگر معنی آن این است که با هم رابطه جنسی داشته باشند، قطعا اینکار اشتباه است. در کتاب مقدس مرتبا رابطه جنسی قبل از ازدواج و سایر بی بند وباریهای جنسی محکوم شده است (اعمال رسولان ۱۵: ۲۰، رومیان ۱: ۲۹، ۱ قرنتیان ۵: ۱ و ۶: ۱۳ و ۱۸ و ۷: ۲ و ۱۰: ۸، ۲ قرنتیان ۱۲: ۲۱، غلاطیان ۵: ۱۹، افسسیان ۵: ۳، کولسیان ۳: ۵، ۱ تسالونیکیان ۴: ۳، یهودا ۷). کتاب مقدس اجتناب کامل از رابطه جنسی خارج از ازدواج (و قبل از ازدواج) را تشویق می کند. رابطه جنسی قبل از ازدواج به همان اندازه زنا و سایر بی بند و باریهای جنسی اشتباه است، چون در همه آنها رابطه جنسی بدون ازدواج و تعهد وجود دارد.

اگر “زندگی کردن با هم” یعنی زندگی کردن در یک خانه، احتمالا موضوع فرق می کند. در نهایت، زندگی یک مرد و زن در یک خانه اشتباه نیست اگر چیز خلاف اخلاق در آنجا انجام نشود. اما بهر حال، مشکلی که ایجاد می کند ظاهر بی بند و باری است که ایجاد می کند چون تصور می شود که زوجی که با هم زندگی می کنند با هم رابطه جنسی هم دارند. این تصور عموم طبیعی است. با اینکه زندگی کردن در یک خانه بخودی خود گناه نیست، ولی ظاهر گناه آلود دارد. کتاب مقدس به ما می گوید که از ظاهر شریرانه پرهیز کنیم (۱ تسالونیکیان ۵: ۲۲، افسسیان ۵: ۳)، از کارهای خلاف اخلاق فرار کنیم، و باعث لغزش و یا بر خوردن به کسی نشویم. در نتیجه زندگی کردن یک زن و مرد باهم خارج از ازدواج باعث جلال دادن خدا نیست.

منبع :ایمانداران

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید