عیسی مسیح یگانه راه رستگاری

image_pdfimage_print

عیسی مسیح، تنها راهی است که به خدا منتهی می‌شود و همانند نردبانی که یعقوب در خواب دید، زمین را به آسمان متصل نموده است. انبیاء با هدایت روح خدا در باره او پیشگوئی نمودند و مسیح برطبق پیشگوئیهای انبیاء از باکره متولد شد، به خاطر گناه بشر بر روی صلیب مرد، در روز سوم با بدنی غیرفانی و پرجلال دوباره زنده گشت و سپس به عالم بالا برده شد و در عالیترین جایگاه افتخار نشست.

عیسی مسیح، یگانه راه رستگاری می‌باشد. کلام خدا می‌فرماید: “در هیچکس دیگر، رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا بوسیله آن نجات یابیم” (کارهای رسولان ۴: ١٢). مابین خدای حقیقی و انسان یک راه بیشتر وجود ندارد و این راه، عیسی مسیح می‌باشد. مسیح فرمود: “من راه و راستی و حیات هستم، هیچکس جز بوسیله من نزد پدر نمی‌آید” (یوحنا ١۴: ۶). مسیح از ازل با خدا بود و در ماهیت و ذات کاملاً با خدا همانند می‌باشد. اما او برای رستگار نمودن انسان، جلال و شکوه آسمانی خود را کنار گذاشت و به شکل انسان در میان ما زندگی کرد. مسیح، خدای نادیده را بطور کامل آشکار کرد و با مرگ خود بر صلیب، جریمه گناه جهانیان را پرداخت نمود. شخصیت منحصر بفرد مسیح، از دو طبیعت کامل الهی و انسانی برخوردار است. مسیح، انسان کامل و خدای کامل می‌باشد، بهمین علت او تنها واسطه در میان خدا و انسان است.

منبع:ایمانداران

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید