آیا مسیح اولین کسی بود که زنده شد؟ (اعمال رسولان فصل ۲۶ آیه ۲۳)

image_pdfimage_print

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

پولس در دادگاه گفت:”مسیح اولین کسی بود که زنده شد” (اعمال رسولان فصل ۲۶ آیه ۲۳). سئوال مخالفان مسیحیت آن است که در اناجیل می خوانیم که مسیح مردگان را زنده کرد (متی فصل ۹ آیه ۲۵، مرقس فصل ۵ آیه ۴۲، لوقا فصل ۸ آیه ۵۵، یوحنا فصل ۱۱)، چرا پولس چنین ادعایی را مطرح کرد؟

پولس، همین نکته را در نامه به کلیسای کولسیه ارائه داده بود:”مسیح، سر کلیسا است. کلیسایی که از مجموع مومنین او تشکیل شده است. او نخستین فردی است که پس از مرگ زنده شد و ثابت کرد که در هر چیز مقام نخست را دارد” (کولسیان فصل ۱ آیه ۱۸). مقصود او چه بود؟

یک. پولس پاسخ این سوال را در نامه به کلیسای قرنتس ارائه داد. او شرح داد وقتی مسیح از مردگان برخاست، وارد نوع جدیدی از حیات شد (اول قرنتیان فصل ۱۵ آیه ۴۵). به عبارت دیگر، مسیح با بدن دیگر و جلال یافته زنده گردید. کسانی که قبل از او زنده شدند، دارای بدن فانی بوده اند و سرانجام دوباره مردند. در حالی که بدن جلال یافته مسیح اکنون سازگار با حیات تازه و پر جلال اوست. وقتی بعد از مرگ زنده شویم، خدا به ما بدنی جلال یافته و متناسب با حیات جدید و ابدی خواهد داد.

دو. کتاب مقدس تعلیم می دهد که بدن های ما در بهشت، بهتر از آن چیزی خواهد بود که قابل تصور است، چون برای حیات ابدی ساخته شده اند. بدن جدید کامل و به دور از درد و مرض خواهد بود. کتاب مقدس می فرماید که بدن جدید “فوق طبیعی” است (اول قرنتیان فصل ۱۵ آیه ۴۴). فوق طبیعی یعنی “چیزی فراتر و بالاتر از امور طبیعی”.

بنابراین، بدن های روحانی ما ورای قوانین طبیعت قرار خواهند داشت. این بدن ها با قابلیت های بیشتر از بدنی خواهد بود که در این دنیا داریم. برای مثال، بدن مسیح بعد از زنده شدن، خیال یا روح نبود. شاگردان او را لمس کردند (لوقا فصل ۲۴ آیه ۳۹، یوحنا فصل ۲۰ آیه ۲۷) و با او غذا خوردند (لوقا فصل ۲۴ آیات ۴۱- ۴۳، یوحنا فصل ۲۱ آیات ۱۲- ۱۳). او می توانست ناپدید شده و دوباره ظاهر شود. بدن قیام کرده مسیح، واقعی تر از قبل بود. بدن او جاودانی شده بود. این بدن از همان نوع بدنی است که ما بعد از رستاخیز مردگان خواهیم داشت (اول قرنتیان فصل ۱۵ آیات ۴۲- ۵۰).

یا بدن های جدید به قابلیت های جدید مجهز خواهد بود؟

وقتی خدا می خواهد کاری را انجام دهد و ما نیز به انجام اراده خدا راغب و علاقمند هستیم، گاهی بدن زمینی کم می آورد! مثلا در باغ جتسیمانی شاگردان مسیح به جای دعا، خوابیدند. آن شب، شب سختی برای عیسی بود، چون می دانست چه در پیش دارد. مسیح وقتی دید که شاگردانش در خوابند، گفت:”روح انسان می خواهد آنچه درست است انجام دهد، اما طبع بشری او ضعیف است” (متی فصل ۲۶ آیه ۴۱).

اما بعد از رستاخیز، بدن های جدید هرگز کم نمی آورند، زیرا با روح مان هماهنگی کامل دارد. اما در وضعیت فعلی، با کمک روح القدس (روح خدا) باید بکوشیم تا بدن زمینی را با علایق روحانی مان هماهنگ سازیم. به هنگام فشارهای شدید، در معرض آزمایش و وسوسه قرار می گیریم، حتی اگر روحی راغب به خدا داشته باشیم.

بنابراین باید دعا کنیم، از ایمانداران مسیحی کمک بگیریم و به هدفی که خدا برای ما تعیین کرده، بیندیشیم. از آن جا که وسوسه زمانی پدیدار می شود که ما بیش از هر وقت دیگر آسیب پذیریم، نمی توانیم با توانایی محدود انسانی مبارزه کنیم. دعا و یاری روح القدس در این مواقع ضروری است، چون به ما قوت می دهد تا بر وسوسه ها غلبه آییم.

بدن جدید قادر است همچون مسیح از موانع فیزیکی مانند دیوار عبور کند (یوحنا فصل ۲۰ آیه ۱۹) و ناپدید شود (لوقا فصل ۲۴ آیه ۳۱). وقتی مسیح در حال صعود به آسمان بود، بر نیروی جاذبه زمین غلبه کرد (اعمال رسولان فصل ۱ آیه ۹).

با این توصیف، هنوز نمی دانیم که خدا چه قابلیت های دیگری به بدن های جدید خواهد بخشید. شاید آن بدن ها توانایی پرواز یا پرش از ارتفاعات را هم داشته باشند! شاید هم بتواند مانند بز کوهی بر روی جاهای صعب العبور راه برود یا بدود! ممکن است مانند مسیح قادر باشد روی آب راه برود (متی فصل ۱۵ آیه ۲۵) و یا مانند ایلیای نبی با سرعت مافوق طبیعی بدود (اول پادشاهان فصل ۱۸ آیه ۴۶). شاید هم مانند سامسون، از قدرت بدنی فوق العاده ای برخوردار باشند (داوران فصل های ۱۴- ۱۶).

عکس ‏‎Mehran Pourpashang‎‏

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید