مزامیر باب ۲۳ آیه ۲

image_pdfimage_print
مزامیر باب ۲۳ آیه ۲
مزامیر باب ۲۳ آیه ۲

مزامیر باب ۲۳ آیه ۲

۲↵ در چمنزارهای سرسبز مرا می‌خواباند. در کنار آبهای آرام مرا رهبری می‌کند.