مزامیر باب ۲۳ آیه ۳

image_pdfimage_print
مزامیر باب ۲۳ آیه ۳
مزامیر باب ۲۳ آیه ۳

مزامیر باب ۲۳ آیه ۳

۳↵ جان تازه‌ای به من می‌بخشد و به‌خاطر نام خود، مرا به راه راست هدایت می‌نماید.