منظور مسیح از مکروه ویرانی چیست؟ (متی فصل ۲۴ آیه ۱۵)

image_pdfimage_print

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

مسیح درباره وقایع آینده پیشگویی کرد. سپس عبارتی را ذکر کرد:” وقتی آن چیز وحشتناک (مکروه ویرانی) را که دانیال نبی درباره اش نوشته است، ببینید که در جای مقدس برپا شده است، آنگاه کسانی که در یهودیه هستند به تپه های اطراف فرار کنند…” (متی فصل ۲۴ آیات ۱۵- ۱۶). مقصود مسیح از “مکروه ویرانی” یا “آن چیز وحشتناک” چه بود؟

عبارت “مکروه ویرانی” چند بار در کتاب مقدس ذکر شده (دانیال فصل ۹ آیه ۲۷، فصل ۱۱ آیه ۳۱، فصل ۱۲ آیه ۱۱، مرقس فصل ۱۳ آیه ۱۴). “مکروه ویرانی” در واقع به ویرانی معبد اورشلیم اشاره می کند. این معبد در طول تاریخ، چند بار تخریب گردید.

معبد اورشلیم که توسط سلیمان احداث شده بود، در سال ۵۸۶ قبل از میلاد در حمله لشکر نبوکدنصر ویران گردید. در سال ۵۳۷ قبل از میلاد، یهودیان پس از بازگشت از تبعید، دوباره معبد را مرمت کردند و در سال ۵۱۶ قبل از میلاد ساختمان آن تکمیل گردید (عزرا فصل ۶ آیات ۱۳- ۱۵).

دانیال در دوران تبعید، درباره مکروه ویرانی پیشگویی کرد که در سال ۱۶۸ قبل از میلاد تحقق یافت. رومی ها معبد را غارت نمودند و در آن قربانی هایی برای بت “زئوس” انجام شد. تا این که یهودیان به رهبری مکابیوس، معبد را پاکسازی کردند. اما در سال ۴۳ قبل از میلاد دوباره اشیاء گرانبها معبد توسط رومی ها غارت شد.

از سوی دیگر، هیرودیس در سال ۳۷ قبل از میلاد اورشلیم را تصرف کرد که بخش هایی از معبد به آتش کشیده شد. با این توصیف، هیرودیس در سال ۲۰ یا ۱۹ میلادی، بازسازی معبد را شروع نمود، اما کار را به آهستگی ادامه داد. احداث معبد تا سال ۶۴ میلادی به طول انجامید. اما در هفتاد میلادی، معبد دوباره توسط رومی ها ویران گردید و تا امروز ساختمان آن مرمت و بازسازی نشده است. در آن سال رومی ها، بتی را در معبد قرار دادند.

اشاره به “مکروه ویرانی” در اناجیل به دو واقعه اشاره دارد:

یک. در هفتاد میلادی، معبد اورشلیم توسط رومی ها ویران گردید و تا امروز ساختمان آن مرمت و بازسازی نشده است. در آن سال رومی ها، بتی را در معبد قرار دادند.

دوم.در زمان های آخر دجال مجسمه اش را برپا خواهد کرد و دستور خواهد داد تا همه آن را پرستش کنند (دوم تسالونیکیان فصل ۲ آیه ۴، مکاشفه فصل ۱۳ آیات ۱۴- ۱۵). پولس پیشگویی کرد که دجال (ضد مسیح) با هر چه که مربوط به دین خداست، مخالفت خواهد نمود. حتی وارد خانه خدا (معبد اورشلیم) خواهد شد و در آن جا ادعا خواهد کرد که خداست (دوم تسالونیکیان فصل ۲ آیه ۴).

این دو نکته “چیزهای وحشتناکی” هستند که سعی دارندآنچه را که مقدس است، بی حرمت سازند.

عکس ‏‎Mehran Pourpashang‎‏

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید