نگاهی به چند تفاوت مذهب و کلام انجیل؟

image_pdfimage_print

مذهب می گوید، اگر اطاعت کنی خدا تو را دوست خواهد داشت. انجیل می گوید، از آنجایی که خدا را دوست دارم، از او اطاعت می کنم.

در مذهب هم افراد خوب و هم افراد بد وجود دارند. در انجیل تنها افرادی هستند که توبه کردند و یا افرادی که توبه نکردند.

مذهب بستگی دارد به اینکه من چه کاری انجام می دهم. انجیل اساساً به این بستگی دارد که عیسی چه کاری انجام داده است.

مذهب برای تولد در یک خانواده ارزش قائل می شود. انجیل برای تولد تازه ارزش قائل می شود.

مذهب سختی را بعنوان مجازاتی برای گناه می بیند. انجیل سختی را بعنوان پروسۀ درد تقدیس کننده می بیند.

مذهب درمورد من است. انجیل درمورد عیسی.

مذهب معتقد است که کلید، ظاهر شدن بعنوان یک انسان نیک است. انجیل معتقد است که صادق بودن کلید است.

مذهب دارای تردید درمورد ایستادن در حضور خداست. انجیل براساس کار عیسی، دارای یقین است.

مذهب به یک غرور و یا ناامیدی ختم می شود. انجیل به یک تواضع شادی آفرین، منتهی می شود.

فیض مسیح خداوند با شما باد

About سینا مهدویان

کور بودم و در مسیح خداوند بینا شدم

View all posts by سینا مهدویان →

دیدگاهتان را بنویسید