تعمید مردگان چیست؟ آیا باید برای مردگان تعمید گرفت؟

image_pdfimage_print

در کتاب مقدس فقط در یک آیه به تعمید برای مردگان اشاره شده است. “والا آنانی که برای مردگان تعمید می‌یابند، چه کنند؟ هرگاه مردگان مطلقاً بر نمی‌خیزند، پس چرا برای ایشان تعمید می‌گیرند؟” (اول قرنتیان ۱۵: ۲۹). درک معنای این آیه بسیار مشکل است و محققان کتاب مقدس نیز دارای نظرات متفاوتی در این زمینه هستند. البته در کل این فصل از کتاب قرنتیان بر اساس تعلیم به قیامت از مردگان قرار دارد.
ایمانداران کلیسای قرنتس مبادرت به انجام تعمید به نیابت از مردگان خود می‌کردند. علت این امر کاملا مشهود نیست اما شاید دلیل آن این بوده که ایشان فکر می‌کردند که مردگان ایشان فرصت شنیدن کلام را نداشته یا فرصت تعمید را نیافته بودند. اما به هر حال بر اساس کتاب مقدس هیچگاه تعمید سبب نجات شخص نخواهد شد بلکه صرفا این ایمان به مسیح است که سبب نجات را فراهم می‌سازد. خارج از این مورد در هیچ قسمت از کتاب مقدس هیچ اشاره‌ای به تعمید از مردگان نشده است.
صرفا در حال حاضر فقط فرقه مورمونها (که از فرقه های منحرف میباشند) مبادرت به تعمید به نیابت از مردگان می‌کنند و هیچ کلیسای دیگری مبادرت به انجام چنین تعمیدی نمی‌کند.

منبع:ایمانداران

 

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید