آیا نقل قول پولس در مورد آمار کسانی که در دوران موسی اعدام شدند، اشتباه بود؟

image_pdfimage_print

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

یکی از انتقادهای مخالفان کتاب مقدس آن است که پولس در نامه خود به قرنتیان نوشت که ۲۳ هزار نفر از قوم اسرائیل به علت زنا هلاک شدند (اول قرنتیان فصل ۱۰ آیه ۸). در حالی که در خروج فصل ۳۲ آیه ۲۸ گزارش شده که فقط سه هزار نفر کشته شدند. مخالفان چنین نتیجه گیری می کنند که پولس گزارش عهد عتیق را تحریف کرده ست! آیا این ادعا درست است؟

ماجرایی که در کتاب خروج شرح داده شده متفاوت از گزارشی است که پولس به آن اشاره کرده است. در کتاب خروج می خوانیم گوساله طلایی در غیاب موسی که در بالای کوه سینا بود، مورد پرستش قرار گرفت و وقتی موسی به اردوگاه قوم اسرائیل بازگشت دستور قتل بت پرستان را صادر کرد. سه هزار نفر توسط “شمشیر” کشته شدند.

اشاره پولس به واقعه دیگری بود که آن هم در دوران موسی رخ داد (اعداد فصل ۲۵ آیات ۱-۹). پولس چنین نوشت: هم چنین مانند بعضی از آنان نباشیم که با زنان زنا کردند و در همان روز ۲۳ هزار نفر از آنان هلاک شدند”.

هنگامی که قوم اسرائیل در شطیم اردو زده بودند، مردان آنان با قوم موآب زنا کردند. این دختران، آن ها را دعوت کردند تا در مراسم قربانی بت ها شرکت کنند. در نتیجه خشم خداوند افروخته شد. خداوند به موسی فرمود که افراد خاطی را دار بزنند. ۲۴ هزار نفر اعدام شدند.

پولس نوشت “در یک روز” ۲۳ هزار نفر هلاک شدند، اما در کتاب اعداد مشخص نشده در ظرف چند روز مراسم اعدام اجرا شده است. شاید طبق روایات یهود (نظیر تلمود)، ۲۳ هزار نفر در یک روز اعدام شدند و روز بعد هزار نفر دیگر به قتل رسیدند.

شرکت در مهمانی محلی با حضور دختران موآبی در نظر برخی از مردان قوم اسرائیل بی ضرر به نظر می رسید. اما این تفریح به فاجعه انجامید. آن ها در ابتدا به فکر پرستش بت نبودند، فقط می خواستند به مهمانی بروند و خوش بگذرانند.

اما در مدت زمان کوتاهی بت پرست شدند! علاقه به خوشگذرانی با بت پرستان موجب شد تا تعهد روحانی خود را به خدا از یاد ببرند. تفریحات مورد علاقه شما چیست؟ آیا به رشد ایمان تان کمک می کند و یا باعث می شود معیارهای روحانی را نادیده بگیرید؟

 

عکس ‏‎Mehran Pourpashang‎‏

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید