اعتراف‌های نیکو

image_pdfimage_print

✝ پس اعتراف می‌کنیم و اعلام می‌کنیم…

✝ در نام عیسی مسیح خداوند؛ اعلام می‌کنم، همه چیز برای خیریت من در کار است چون فرزند او هستم… آمین

✝ در نام عیسی مسیح خداوند؛ اعلام می‌کنم، که هر اسلحه‌ای که به ضد من ساخته شود پیش نخواهد برد، چون عدالت من از جانب پدر من است… آمین

✝ در نام عیسی مسیح خداوند؛ اعلام می‌کنم، به زخمهای عیسی شفا یافته هستم… آمین

✝ در نام عیسی مسیح خداوند؛ اعلام می‌کنم، حتی اگر هزار دشمن از سمت راست و ده هزار دشمن از سمت چپ مرا تعقیب کنند پیروزی از آن من خواهد شد… آمین

✝ در نام عیسی مسیح خداوند؛ اعلام می‌کنم، چون او آرامی من است اضطرابی ندارم… آمین

✝ در نام عیسی مسیح خداوند؛ اعلام می‌کنم، خوانده شده‌ام که سر باشم و نه دم ، بلند باشم و نه پست، قرض دهنده باشم و نه قرض گیرنده… آمین

✝ در نام عیسی مسیح خداوند؛ اعلام می‌کنم، هیچ
محکومیتی بر من نیست چون روح حیات مسیح مرا از شریعت گناه و مرگ آزاد کرده است… آمین

✝ در نام عیسی مسیح خداوند؛ اعلام می‌کنم، قوت هر چیز را دارم در مسیح، که مرا تقویت می‌بخشد،
نه به قوت، نه به قدرت، بلکه به روح قدوس او قادرم… آمین

✝️مسیح تنها راه نجات ✝️

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید