استیفان که بود؟

image_pdfimage_print

درود خداوند بر شما..اکثریت ما ایمانداران نام جوانی به اسم استیفان را به عنوان اولین شهید مسیحیت شنیده ایم و یا با چهره تصویرسازی شده وی در سریال زیبای the bible continue (پیشنهاد: حتماً ببینید) آشنا هستیم..اما حقیقتاً استیفان کی بود و کتاب مقدس در مورد وی چه می گوید؟
اِستیفان یک یهودی بود که در خارج از اسرائیل زندگی می‌کرد و به مسیح ایمان آورده بود. یونانی زبانان شکایت داشتند، که به بیوه زنان عبری زبان بیشتر رسیدگی می‌شود تا بیوه زنان یونانی زبان. پس از شکایت یونانی زبانان، اِ ستیفان که پر از ایمان و روح القدس بود، یکی از هفت نفری بود که جهت رسیدگی به امور بیوه زنان و رساندن خوراک به آنان، انتخاب گردید.
او در میان مردم معجزات بزرگ انجام می‌داد، و بواسطه حکمت و روحی که در وی بود، کسی نمی‌توانست با او مباحثه و پیروز شود. بر اساس توطئه یهودیان، وی را به اتهام کفر به موسی و خداوند، دستگیر و به محاکمه برده می‌شود.
دفاعیه پر شور وی و متهم کردن آنان به کشتن پیامبران و به صلیب کشیدن مسیح و باز گو کردن رویای خود در مورد نشتن مسیح در دست راست خداوند، خشم یهودیان را به شدت برافروختو او را به خارج از شهر برده و سنگسارش کردند. او پس از بخشیدن آنانی که وی را سنگسار کردند، جان خود را به خداوند تسلیم نمود. سولس ( بعدها به پولس تغییر نام یافت ) نیز در مراسم سنگسار اِستیفان حضور داشت. سپس چند مرد خداشناس وی را به خاک سپرده و برای وی سوگواری بزرگی برپا کردند.
اما در عهد جدید صرفاً در کتاب اعمال رسولان چهار مرتبه از این جوان جسور و با ایمان نام برده می شود که به بیان آنها می پردازیم:
اعمال رسولان باب ۶ آیه ۱ تا ۵
و در آن ایام چون شاگردان زیاد شدند،هلینستیان از عبرانیان شکایت بردند که بیوه زنان ایشان در خدمت یومیه بی بهره می‌ماندند. پس آن دوازده، جماعت شاگردان را طلبیده، گفتند: شایسته نیست که ما کلام خدا را ترک کرده، مائده‌ها را خدمت کنیم.لهذا ای برادران، هفت نفر نیک نام و پر از روح القدس و حکمت را از میان خود انتخاب کنید تا ایشان را بر این مهم بگماریم. اما ما خود را به عبادت و خدمت کلام خواهیم سپرد. پس تمام جماعت بدین سخن رضا دادند و استیفان مردی پر از ایمان و روح القدس و فیلپس و پروخرس و نیکانور و تیمون و پرمیناس و نیقولاوس جدید، از اهل اَنطاکیه را انتخاب کرده،

اعمال باب ۶ آیه ۸ تا ۱۵
اما استیفان پر از فیض و قوت شده، آیات و معجزات عظیمه در میان مردم از او ظاهر می‌شد.و تنی چند از کنیسه‌ای که مشهور است به کنیسه لیبرتینیان و قیروانیان و اسکندَریان و از اهل قلیقیا و آسیا برخاسته، با استیفان مباحثه می‌کردند، و با آن حکمت و روحی که او سخن می‌گفت، یارای مکالمه نداشتند. پس چند نفر را بر این داشتند که بگویند: این شخص را شنیدیم که به موسی و خدا سخن کفرآمیز می‌گفت. پس قوم و مشایخ و کاتبان را شورانیده، بر سر وی تاختند و او را گرفتار کرده، به مجلس حاضر ساختند. و شهود کذبه برپا داشته، گفتند که این شخص از گفتن سخن کفرآمیز بر این مکان مقدس و تورات دست برنمی دارد. زیرا او را شنیدیم که می‌گفت این عیسی ناصری این مکان را تباه سازد و رسومی را که موسی به ما سپرد، تغییر خواهد داد. و همه کسانی که در مجلس حاضر بودند، بر او چشم دوخته، صورت وی را مثل صورت فرشته دیدند.

اعمال باب ۷ آیه ۵۲ تا ۶۰
کیست از انبیا که پدران شما بدو جفا نکردند؟ و آنانی را کشتند که از آمدن آن عادلی که شما بالفعل تسلیم کنندگان و قاتلان او شدید، پیش اخبار نمودند. شما که به توسط فرشتگان شریعت را یافته، آن را حفظ نکردید! چون این را شنیدند دلریش شده، بر وی دندانهای خود را فشردند. اما او از روح القدس پر بوده، به سوی آسمان نگریست و جلال خدا را دید و عیسی را بدست راست خدا ایستاده و گفت: اینک آسمان را گشاده، و پسر انسان را به دست راست خدا ایستاده می‌بینم. آنگاه به آواز بلند فریاد برکشیدند و گوشهای خود را گرفته، به یکدل بر او حمله کردند، و از شهر بیرون کشیده، سنگسارش کردند. و شاهدان، جامه‌های خود را نزد پایهای جوانی که سولس نام داشت گذاردند. و چون استیفان را سنگسار می‌کردند، او دعا نموده، گفت: ای عیسی خداوند، روح مرا بپذیر. پس زانو زده، به آواز بلند ندا در داد که خداوندا این گناه را بر اینها مگیر. این را گفت و خوابید. و سولس در قتل او راضی می‌بود.

اعمال باب ۸ آیه ۲
و مردان صالح استیفان را دفن کرده، برای وی ماتم عظیمی برپا داشتند.

آمین که ایمان همه ما استیفان وار باشد..۱۵۴۰۳۴۵۷_۱۸۰۴۶۱۲۸۴۶۴۹۳۹۰۴_۳۳۸۲۳۷۹۴۳۰۹۹۴۲۴۷۶۸_n

About سینا مهدویان

کور بودم و در مسیح خداوند بینا شدم

View all posts by سینا مهدویان →

دیدگاهتان را بنویسید