مسیحیان دربارۀ خدا چه عقیده ‌ای دارند؟۱

image_pdfimage_print

قسمت اول

مهمترین موضوع در هر مذهب عبارت ‌از عقاید و نظریات آن مذهب دربارۀ خدا است.
می‌دانیم که اشخاص بی‌اطلاع به شما گفته‌اند که مسیحیان سه خدا را پرستش می‌کنند. حتی برخی تصور می‌کنند که ما صلیب و حتی مجسمه‌ها و تمثالهای انسانی را پرستش کرده و مورد نیایش قرار می‌دهیم. لازم است شما را مطمئن سازم که این سخنان کاملاً غلط است. مسیحیان واقعی پیوسته به خدای حقیقی ایمان داشته‌اند و اگر بعضی از آنها خدایان دیگری را پرستش کرده‌اند، مرتکب بزرگترین اشتباه گردیده‌اند. توجه فرمائید، عیسی مسیح به شخصی که از او سؤال کرد که بزرگترین حکم خدا چه می‌باشد چه پاسخی داد: “خداوند خدای ما خداوند واحد است. و خداوند خدای خود را به‌ تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما، که اول از احکام این است” (مرقس۱۲: ۲۹-۳٠). جمیع انبیای خدا در دوران قدیم اعلام داشته‌اند که خدا واحد است و علیه بتها و همۀ کسانی که خدایانی غیر از خدای واحد حقیقی می‌پرستیدند فریاد اعتراض بر‌می‌آوردند.
همچنین مسیحیان به خدائی ایمان دارند که نه آغازی داشت و نه انتهائی خواهد داشت، زیرا خدا ازلی و ابدی است. ما به خدائی ایمان داریم که بر همه چیز آگاهی دارد و مالک تمام قدرتها می‌باشد و تمام چیزهای دیدنی و نادیدنی را بوسیلۀ کلام خود آفریده است.
اگر کسی به خورشید و ماه و میلیونها ستاره بنگرد و سعی نماید حتی جزئی از عظمت و شکوه آفرینش را درک نماید، طبعاً با داود نبی هم‌صدا خواهد شد: “آسمان جلال خدا را بیان می‌کند و فلک از عمل دستهایش خبر می‌دهد” (مزمور ۱۹: ۱). حکمت و توانائی خدای ما چقدر عظیم است که نه‌ فقط کهکشانها را در فضای لایتناهی و کوچکترین گلها و حشرات را در زمین آفریده است، بلکه آنها را حفظ می‌کند! خدا قادر مطلق است و می‌تواند هرچه بخواهد انجام دهد. او برای این جهان نقشه‌ای طرح نموده است و هیچ چیز قادر نیست او را از اجرای مقصودش باز‌دارد.
ما ایمان داریم که خدا نه تنها عظیم و قادر است، بلکه عادل و قدوس نیز می‌باشد. در زمان گذشته، یونانیها و رومیها که خدایان متعددی را قبول داشتند، فکر می‌کردند که خدایان مانند انسانها دروغ می‌گویند و دزدی و قتل و زنا می‌کنند و کارهای شرارت‌آمیز دیگری انجام می‌دهند. ولی در کتاب مقدس مسیحیان دربارۀ قدوسیت کامل خدا اشارات فراوانی وجود دارد یعنی او از هرگونه ناپاکی کاملاً مبرا است.
یکی از خادمین خدا در رؤیا، مخلوقات آسمانی را دید که در حضور مقدس خدا، او را ستایش می‌کنند و می‌گویند: “قدوس قدوس قدوس، خداوند خدای قادر مطلق . . .” (مکاشفه ۴: ۸). بنابراین گرچه جمیع قدرتها در دست توانای خداست ولی نمی‌تواند کاری که بر خلاف ذات اقدسش باشد انجام دهد. مثلاً خدا نمی‌تواند دروغ بگوید و یا عملی غیر‌عادلانه انجام دهد.
مسلم است که خدا چون انسانها دارای بدنی نیست و به زمان و مکان مشخصی محدود نمی‌باشد بلکه همیشه در همه‌جا حاضر است.
هرچند گاهی از دستها و چشمها و قلب خدا سخن می‌گوئیم ولی این اصطلاحات جسمانی را برای بیان مقاصد روحانی و معنوی بکار می‌بریم. زیرا خدا که بسیار متعال و از ما خیلی بالاتر است، ایمان داریم که در‌ عین‌ حال به ما خیلی نزدیک می‌باشد. بنابراین می‌گوئیم که او ما را با چشمان خود می‌بیند و با دستهای خود محافظت می‌فرماید و ما را با قلب خود محبت می‌نماید.
گرچه جمیع صفات خدا برای ما اهمیت فراوانی دارد، ما مسیحیان مخصوصاً شکرگزاریم که خدائی که او را ستایش و نیایش می‌کنیم خدای محبت است. این صفت الهی به ‌قدری مهم است که کتاب ‌مقدس تأکید می‌کند که “خدا محبت است” (اول یوحنا ۴:۸)، یعنی هرچه خدا می‌اندیشد و عمل می‌کند از روی محبت می‌باشد. خدا محبت خود را به بنی‌نوع بشر به انواع مختلف ظاهر می‌سازد که از آنجمله است تأمین احتیاجات بشری از‌ قبیل باران و آفتاب و غذا و آب و پوشاک و فراهم ساختن سایر احتیاجاتی که برای زندگی انسان بر ‌روی زمین مورد نیاز است. او همچنین محبت خود را با فرستادن انبیاء به ما ظاهر ساخت تا انبیاء دربارۀ او با ما سخن گویند. اما بزرگترین عمل محبت‌آمیز خدا برای جهانیان، فرستادن نجات‌دهنده، عیسی مسیح بود. خدا تمام کسانی را که آفریده است دوست می‌دارد و برای آنها خوبی و سعادت می‌خواهد. حضرت داود توجه و راهنمایی خدا را نسبت به خود در این کلمات بسیار جالب و زیبا بیان می‌کند: “خداوند شبان من است. محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند. نزد آبهای راحت مرا رهبری می‌کند. جان مرا برمی‌گرداند. و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم می‌نماید” (مزمور ۲۳: ۱-۳).
ادامه دارد
منبع: کتاب مسیحیت چیست؟

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید