هفت سین کتاب مقدس:

image_pdfimage_print

CP9P6T Golden cross and black leather bible

۱-مسیح… ستاره ی درخشنده صبح ..مکاشفه۲۲:۱۶
۲- او ما را زیر … سایه ی دست خود پنهان میکند اشعیا۵۹:۱۶
۳-او … سپر ماست مزامیر۵۹:۱۱
۴-مسیح … سر ماست .اول قرنتیان۱۱:۳
۵-او… سردار لشکر آسمانیست.یوشع۵:۱۴
۶-او… سرور سلامتیست.اشعیا۹:۶
۷- او… سنگ زاویه است اشعیا۲۸:۱۶.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید