آمار جالب از تعداد مساجد و کلیساهای ایران

image_pdfimage_print

جمهوری اسلامی رتبه « هشتم » در گزارش لیست جفا برمسیحیان ۲۰۱۶

شیعیان ایران کمترین عبادتگاه را برای زیارت و برگزاری نمازو فرائض دینی در مقایسه با اهل سنت و اقلیت های مذهبی دارند.


به گزارش جهان، نزدیک به ۷۰ هزار مسجد در کشور وجود دارد که از این میزان ۶۰هزار مسجد متعلق به شیعیان و ۱۰ هزار مسجد نیز برای اهل سنت است.

این در حالی است که بنا بر گزارش های رسمی در مورد جمعیت کشور از ۷۲ میلیون نفر ایرانی بیش از ۹۹ درصد مسلمان و ۷ درصد آنها نیز از اهل سنت هستند. بر این اساس نزدیک به ۵ میلیون سنی در کشور وجود دارد که دارای ۱۰ هزار مسجد هستند و به این ترتیب بطور متوسط برای هر ۵۰۰ سنی یک مسجد ساخته شده است.

در همین حال اگر از جمعیت مسلمانان ایران ۷ درصد اهل سنت را کسر کنیم ،کل جمعیت شیعه بالغ بر ۶۶ میلیون نفر خواهد بود که بطور متوسط برای هر۱۱۰۰ شیعه یک مسجد وجود خواهد داشت.

این در حالی است که مطابق آمار غیر رسمی نزدیک به ۴۰ درصد مساجد شیعیان بدون روحانی و امام جماعت است و بیش از نیمی از این مساجد به بازسازی اساسی نیاز دارد .

از طرفی جمعیت ارامنه کشور قریب به ۱۵۰ هزار نفر است که دارای ۳۰۰ کلیسا هستند که به این ترتیب برای هر ۵۰۰ ارمنی یک کلیسا وجود دارد .

منبع:محبت نیوز آمار سال ۱۳۸۷

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید