گرویدن بسیاری از پناهجویان مسلمان سوری به مسیحیت در لبنان

image_pdfimage_print

از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ٢٠١١ و مهاجرت شمار زیادی از شهروندان این کشور، ترک اسلام و پذیرش مسیحیت در بین مهاجران سوری افزایش یافته است.

gggg

به گزارش «محبت نیوز» شماری از پناهندگان و پناهجویان سوری پس از گریز از جنگ داخلی سوریه در کلیساهای لبنان به مسیحیت گرویده اند. جنگ داخلی سوریه تاکنون آوارگی بسیاری را در پی داشته است.

گفته می شود شرایط این روزهای لبنان نیز چندان تعریفی ندارد، بیروت خود صحنه جنگ میان گروه های گوناگون سیاسی است. با اینحال لبنان پذیرای بیش از یک میلیون پناهجوی سوری است، این یعنی هم اکنون به ازای هر ۴ شهروند لبنانی یک شهروند سوری در این کشور حضور دارد. لبنان، سوریه و اسرائیل از دیرباز گهواره و خاستگاه مسیحیت به شمار می آمدند و فرهنگ مسیحی در این کشورها پررنگ است، گرچه تروریست های اسلامی در حال تخریب میراث مسیحیان سوریه هستند، اما آغوش مسیحیت پذیرای پناهجویان بی پناه بیشماری شده است.

ابورضوان و خانواده اش همگی در یک کلیسای لبنانی غسل تعمید یافته و مسیحی شده اند، به گفته خود ابورضوان این یک انتخاب آگاهانه بوده است و همه اعضای خانواده نیز با هم این راه را انتخاب کرده اند.

ابورضوان در واکنش به ادعای مسیحی شدن و کسب اجازه اقامت در یک کشور غربی می گوید: ما در اینجا هستیم، لبنان، نه اروپا! در ادامه می گوید این انتخاب حتمن انتخابی سخت و خطرآفرین است، من در یک خانواده عرب مسلمان با پیوندهای قبیله ای به دنیا آمدم، پذیرش این موضوع برای اعضای طایفه کار ساده ای نیست.

ابورضوان هم اکنون عضو کلیساست و بهمراه خانواده خویش در مراسم نیایش و دعاهای کلیسا حضوری پررنگ دارد. با اینکه بسیاری از پناهجویان مسیحی سوری به این نوکیشان مسیحی به دیده تردید می نگرند اما رهبران کلیسا بر این باورند که چه بسا ایمان ایشان از افرادی که صرفن مسیحی زاده شده اند نیز بیشتر است.

هر چند نوکیشان مسیحی قبول دارند که عده معدودی از پناهجویان به امید و رویای زندگی در کشورهای غربی به کلیسا آمده اند، اما بر این موضوع نیز پافشاری می کنند که بسیاری نیز با دلی آکنده از مهر به عیسی مسیح روی به کلیساها آورده اند.

اسقف جورج صلیبا، اسقف کلیسا می گوید تاکنون ١٠٠ پناهجوی سوری در این کلیسا تعمید یافته و عضو جامعه مسیحی شده اند.

به گفته وی از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ٢٠١١ و مهاجرت شمار زیادی از شهروندان سوریه، ترک اسلام و پذیرش مسیحیت شدت گرفته است.

برپایه قانون اساسی لبنان پذیرش دین و آیین موضوعی شخصی است و هرکس در انتخاب دین و آیین آزاد است. شکل گیری گروه های بیشمار تروریستی برپایه شریعت اسلامی، سوریه را به پناهگاه گروه های تروریستی مبدل ساخته است که در شاهد نسل کشی و جنایات گسترده ای بر علیه مسیحیان بوده ایم.

About منبع : محبت نیوز

View all posts by منبع : محبت نیوز →

دیدگاهتان را بنویسید