هفت فرشته ای که هفت جام بلای آخر را دارند (مکاشفه فصل های ۱۵- ۱۶)

image_pdfimage_print

در کتاب مکاشفه، یوحنا ابتدا به شرح تصویر کلی از وقایع می پردازد و سپس جزئیات را بیان می کند. بدین ترتیب، در کتاب مکاشفه، وقایع به ترتیب تاریخ ذکر نشده است. مثلا در فصل دهم با بازگشت ثانوی مسیح روبرو می شویم، در حالی که وقایع فصل های ۱۵ و ۱۶ در قبل از بازگشت مسیح رخ می دهند.

About نویسنده مهران پورپشنگ

View all posts by نویسنده مهران پورپشنگ →