شهر سدوم را چه کسی نابود کرد: خداوند یا فرشتگان؟

image_pdfimage_print

در پیدایش فصل ۱۹ دو ادعا درباره نابودی شهر سدوم وجود دارد. ادعای اول آن است که دو فرشته به لوط گفتند ما این شهر را ویران خواهیم کرد (آیه ۱۳). در حالی که کتاب پیدایش گزارش می دهد خداوند شهرهای سدوم و عموره را کاملا نابود کرد (آیه ۲۴). آیا فرشتگان عامل ویرانی سدوم بودند یا خداوند؟

About نویسنده مهران پورپشنگ

View all posts by نویسنده مهران پورپشنگ →