متی باب ۲۰ آیه ۲۸

image_pdfimage_print
متی باب ۲۰ آیه ۲۸
متی باب ۲۰ آیه ۲۸

متی باب ۲۰ آیه ۲۸

۲۸پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد.»