آیا ایمان به خدا و علم مخالف یکدیگر هستند؟

image_pdfimage_print

علم یعنی “مشاهده، تشخیص، توضیح، آزمایشات تحقیقاتی، و توضیح تئوری پدیده.”
علم روشی است که انسان از آن استفاده می کند تا درک بهتری از عالم طبیعی داشته باشد. علم جستجوی اطلاعات از طریق مشاهده است. پیشرفت های در علم میزان منطق و تخیلات انسان را نشان می دهد.
بهر حال، ایمان یک مسیحی نسبت به علم هرگز نباید مثل ایمان ما به خدا باشد. یک مسیحی می تواند به خدا ایمان داشته و به علم احترام بگذارد، تا وقتیکه مشخص باشد کدام بر دیگری تقدم دارد. اعتقاد ما به خدا یک اعتقاد ایمانی است. ما به پسر خدا برای نجات، به کلام خدا برای بنا، و به روح القدس برای هدایت ایمان داریم. ایمان ما به خدا باید کامل باشد، چون وقتی ما ایمانمان را بر خدا می گذاریم، در واقع وابسته به خالقی هستیم قادر و دانا.
اعتقاد ما به علم تنها باید از نظر اطلاعاتی باشد نه بیشتر. ما می توانیم روی علم حساب کنیم و کارهای بزرگ انجام دهیم، اما همچنین می توانیم مطمئن باشیم که علم اشتباه هم می کند. اگر ما ایمانمان را بر روی علم بگذاریم، آنوقت به انسانهای فناپذیر، ناکامل، گناه آلود، و محدود وابسته هستیم. علم در طی تاریخ در مورد خیلی چیزها اشتباه کرده، مثل شکل زمین، پرواز با انرژی انسانی، واکسن ها، تعویض خون، و حتی تولید مثل. خدا هیچوقت اشتباه نمی کند. حقیقت از چیزی نمی ترسد، بنابراین دلیلی برای یک مسیحی وجود ندارد که از علم سالم بترسد. یادگیری درمورد راههای خدا که چطور دنیای ما را ساخت به انسان کمک می کند که ارزش اعجاز خلقت را بداند. توسعه دادن به اطلاعاتمان به ما کمک می کند تا با بیماریها، نادانیها، درک غلط بجنگیم.
بهرحال، خطرناک است وقتیکه دانشمندان ایمان بر منطق انسانی را مافوق ایمان بر خالق می گذارند. اینها با کسانی که به مذهبی متعصب هستند فرقی ندارند. آنها انتخاب کرده اند که ایمانشان را روی انسان بگذارند و می خواهند حقایقی را پیدا کنند که ایمان آنها را تائید کند. هنوز هم منطقی ترین دانشمندان، حتی آنهایی که از ایمان به خدا خودداری می کنند، به کمبود درک انسان از دنیا معترفند. آنها اعتراف می کنند که نه خدا و نه کتاب مقدس می تواند بوسیله علم ثابت یا رد شود، درست مثل خیلی از تئوری های مورد علاقه آنها که در نهایت نه می توانند تائید و نه رد شوند. منظور از علم یک ترتیب طبیعی است که دنبال حقیقت بگردد نه اینکه نتیجه ای را از پیش حمایت کند.

Wooden Cross ca. 2001
Wooden Cross ca. 2001

علم در بیشتر مواقع وجود خدا و کار او را حمایت می کند. مزمور ۱۹: ۱ می گوید “آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر می دهد.” هر چقدر که علم امروزی بیشتر درباره دنیا کشف می کند، مدارک بیشتری برای تائید آفرینش بدست می آید. پیچیدگی عجیب و تولید دی اِن اِی، قوانین فیزیکی پیچیده و بسیار نزدیک به یکدیگر، و هماهنگی فوق العاده اوضاع و شرایط شیمیایی زمین همه پیغام کتاب مقدس را حمایت می کنند. یک مسیحی باید علمی را که بدنبال حقیقت است قبول کند و کاهنان علم می خواهند فکر انسان را بالاتر از خدا قرار دهند رد کنند. منبع: www.gotquestions.org

About سینا مهدویان

کور بودم و در مسیح خداوند بینا شدم

View all posts by سینا مهدویان →

دیدگاهتان را بنویسید