رومیان باب ۸ آیه ۱۱

image_pdfimage_print
رومیان باب ۸ آیه ۱۱
رومیان باب ۸ آیه ۱۱

رومیان باب ۸ آیه ۱۱

۱۱ اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید، در وجود شما ساکن باشد، همان‌طور که او را پس از مرگ زنده گردانید، به وسیلهٔ همان روح‌‌القدس که در شما ساکن است، به جسم فانی شما هم حیات خواهد بخشید.