رومیان باب ۶ آیه ۲۳

image_pdfimage_print
رومیان باب ۶ آیه ۲۳
رومیان باب ۶ آیه ۲۳

رومیان باب ۶ آیه ۲۳

۲۳ زیرا مزدی که گناه می‌دهد موت است، امّا خدا به کسانی‌که با خداوند ما، مسیح عیسی متّحد هستند، به رایگان حیات جاودان می‌بخشد.