فرشتگان هفت کلیسا چه کسانی هستند؟ (مکاشفه فصل ۱ آیه ۲۰)

image_pdfimage_print

مسیح به یوحنا گفت:” هفت ستاره ای که دیدی، فرشتگان هفت کلیسا هستند و هفت چراغدان، هفت کلیسا می باشند” (مکاشفه فصل ۱ آیه ۲۰). پیام مسیح به هر کلیسا این گونه آغاز می شود:” به فرشته کلیسای… بنویس” (فصل های ۲- ۳). آیا مقصود مسیح آن بود که هر کلیسا دارای فرشته است؟

About نویسنده مهران پورپشنگ

View all posts by نویسنده مهران پورپشنگ →