مقصود مسیح از کلید داود چیست؟ (مکاشفه فصل ۳ آیه ۷)

image_pdfimage_print

مسیح در پیام به کلیسای فیلادلفیه فرمود:” این پیغام از سوی کسی است که پاک و صادق است و کلید داود را دارد” (مکاشفه فصل ۳ آیه ۷). مقصود مسیح از کلید داود چه بود؟

About نویسنده مهران پورپشنگ

View all posts by نویسنده مهران پورپشنگ →