چرا انسان از خاک آفریده شد؟

image_pdfimage_print

کتاب پیدایش تعلیم می دهد:” آن گاه خداوند از خاک زمین، آدم را سرشت. سپس در بینی آدم روح حیات دمیده، به او جان بخشید و آدم، موجود زنده ای شد” (فصل ۲آیه ۷).
به سه دلیل آدم از خاک آفریده شد:

About نویسنده مهران پورپشنگ

View all posts by نویسنده مهران پورپشنگ →