.. آیا عنوان عید قیام مسیح (ایستر) از نام ایشتار (بت آشور باستان) برگرفته شده است؟

image_pdfimage_print

مخالفان مسیحیت ادعا می کنند که ریشه واژه “ایستر” (عنوان عید قیام مسیح) از نام “ایشتار” (بت آشوری ها در روزگار باستان) مشتق شده است. آیا این ادعا صحت دارد؟

About نویسنده مهران پورپشنگ

View all posts by نویسنده مهران پورپشنگ →