چگونه خدا اجازه داد قوم اسرائیل شراب مصرف کنند، در حالی که در آیات دیگر کتاب مقدس نوشیدن شراب قدغن شده است؟

image_pdfimage_print

در کتاب تثنیه (پنجمین کتاب تورات) ذکر شده، خدا به قوم اسرائیل اجازه داد تا شراب مصرف کنند (فصل ۱۴ آیه ۲۶). این در حالی است که در لاویان نوشیدن شراب ممنوع شده (لاویان فصل ۱۰ آیات ۸- ۹). چرا در یک آیه مصرف شراب مجاز است و در آیات دیگر قدغن شده؟

About نویسنده مهران پورپشنگ

View all posts by نویسنده مهران پورپشنگ →