عیسی بر روی صلیب، چوبه دار یا ستون چوبی مصلوب شد؟

image_pdfimage_print

بدون شک صلیب محبوبترین سمبل در مسیحیت است. آن به کلیسا ها ، جواهرات ، کتب و موسیقی ما زینت می بخشد ، و به عنوان علامت تجاری استفاده می شود. صلیب خالی نشانگر کار منجی ما بر روی آن برای پرداخت جریمه گناهان ما است. عیسی در آخرین کلماتی که بیان کرد، گفت: ” تمام شد” ( یو حنا ۱۹: ۳۰) . شریعت به کمال رسید و پیشگویی های مسیحایی مربوط به ظهور نخستین او به انجام رسید ، و باز خرید کامل شد. تعجبی ندارد که صلیب نشانگر عظیمترین داستان جهان است ، داستان مرگ قربانی گونه مسیح .

شاید این باعث تعجب افراد بسیاری شود ، ولی شکل دقیق صلیب را از نگاشته های کتاب مقدس به تنهایی نمی توان ثابت کرد. کلمه یونانی که “صلیب” از آن ترجمه شده ، (استاوروس) است، یعنی ” یک ستون یا صلیب که برای مجازات اعدام استفاده می شد. “کلمه یونانی استاورو، که ” مصلوب ” ترجمه شده به معنی ” میخ شده به یک ستون یا صلیب است ” . خارج از کتاب مقدس ، این فعل برای حصار چوبی کشیدن نیز استفاده می شود. هرچند “استاوروس” معنی تکه چوب و ستون را می دهد، بیشتر صاحب نظران بر این عقیده هستند که عیسی بر روی صلیب کشته شد ، که چوب عمودی آن قدری بالاتر از چوب افقی آن بر افراشته شده. البته نمی توان هیچ مورد مهر و موم شده برای صلیب یا ستون و چوب در کتاب مقدس پیدا کرد. رومیان زمان عیسی وسواسی در مورد به صلیب کشیدن افراد نداشتند. با توجه به تاریخ می بینم که آنان افراد را بر روی صلیب ، ستون ، صلیب وارونه ، صلیب به شکل ایکس ( همانگونه که گفته شده اندریاس رسول به این صورت به شهادت رسید)، دیوار ، بام و غیره. امکان دارد که عیسی بر روی یکی از این اشیا به صلیب کشیده شده باشد و این هیچ تاثیری بر روی کامل بودن یا کفایت قربانی او نمی گذارد.

بعضی بدعتها به خصوص شاهدان یهوه ، اصرار می ورزند که عیسی بر رو صلیب جان نداد و صلیب سمبلی از بت پرستان است. پافشاری آنان بر این نکته با توجه به مبهم بودن کلمه یونانی آن جالب است. اما آنان در کتاب ترجمه “دنیای جدید” خود به جای صلیب نوشته اند، عیسی بر روی ” چوب شکنجه” جان داد. با توجه به اینکه شاهدان یهوه الوهیت و رستاخیز بدنی عیسی را نیز انکار می کنند ، در نتیجه مخالفتهای بسیاری با جزئیات مسیحیت سنتی دارند.

در بحث با آموزه شاهدان یهوه در این خصوص که عیسی بر رو چوبه شکنجه جان داد ،موارد غیر مستقیمی در عهد جدید وجود دارند. یکی از آنان در یو حنا فصل ۲۱ است. عیسی به پطرس نظری اجمالی از نحوه مرگش را نشان می دهد. ” اما چون پیر شوی دستهایت را خواهی گشود و دیگری کمر تو را بر بسته، به جایی که نمی خواهی خواهد برد.” ( آیات ۱۸-۱۹) عیسی این را به پطرس گفت تا او بداند با چه مرگی خدا را جلال خواهد داد. در حقیقت پطرس ( در باور کلیسایی به صلیب کشیده شد) که به گفته عیسی با دستهای گشاده خواهد مرد که حاکی از این است که رومیان در هنگام صلیب کشیدن افراد دستهای آنان را به طرف دو سوی عرض صلیب از هم می گشایند.

راهنمای دیگر که نشان می دهد عیسی مصلوب شد در یوحنا فصل ۲۰ یافت می شود. تومای رسول در هنگام شک مشهور خود، این چنین گفت :

” تا خود نشان میخها را در دستهایش نبینم و انگشت خود را بر جای میخها نگذارم و دست خویش را در سوراخ پهلوش ننهم ، ایمان نخواهم آورد” ( آیه ۲۵).

توجه داشته باشید که توما به میخها ( جمع) اشاره می کند که دستهای عیسی را زخمی کرده اند. اگر عیسی بر روی یک چوبه دار یا ستون مصلوب شده بود، تنها از یک میخ استفاده می شد. دو میخ در دستانش نشانگر صلیب سنتی است.

خارج از بحث برای شکل صلیب ، اهمیت آن برای ما شایسته تأمل است. عیسی فرمود: ” اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند ، باید خود را انکار کرده ، صلیب خویش بر گیرد ، و از پی من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد ، آنرا از دست خواهد داد ، اما هر که بخاطر من جان خود را از دست بدهد ، آنرا باز خواهد افت.” ( متی ۱۶: ۲۴-۲۵). صلیب/ ستون/ چوبه وسیله مرگ بودند. با این درخواست که صلیب خود را برداریم و او را پیروی کنیم ، منظور عیسی این است که ، اگر میخواهیم پیروان راستین او باشم ، می باید در نسبت به نفس خود بمیریم . اگر ما خود را مسیحی می خوانیم پس می باید خود را انکار کنیم و زندگی خود را برای او فدا کنیم. این میتواند به شکل نهایی آن یعنی شهادت در راه ایمان باشد ، یا حتی در جمع آرام سیاسی به شکل گذشتن از خویشتن و مصلوب ساختن عدالت شخصی، خود انگاری و خودخواهی باشد تا پیروان واقعی او محسوب شویم. آنانی که حاضر به این طرز زندگی نیستند ” لایق ” او نیستند. ( متی ۱۰: ۳۸ )

پس، آیا عیسی بر روی صلیب جان داد؟ ما ایمان داریم که چنین است. می توانست ستون یا چوبه باشد؟ امکان دارد، در صورتی که ما گفته های توما را در یو حنا ۲۰ : ۲۵ نادیده بگیریم .ولی مهمتر از شکل شیئی که عیسی بر روی آن مصلوب شد ، این حقیقت هست که او خونش را برای گناهان ما ریخت و حیات جاودانی را نصیب ما کرد.

منبع مقاله: www.gotquestions.org

ترجمه: الما غریبیان
۱۱۱۲۷۷_۱۳۳

About سینا مهدویان

کور بودم و در مسیح خداوند بینا شدم

View all posts by سینا مهدویان →

دیدگاهتان را بنویسید