فیلیپیان باب ۴ آیه ۸

image_pdfimage_print
فیلیپیان باب ۴ آیه ۸
فیلیپیان باب ۴ آیه ۸

فیلیپیان باب ۴ آیه ۸

۸↵ در خاتمه ای برادران، دربارهٔ هر آنچه راست، شریف، درست، پاک، دوست داشتنی، نیکنام و هرچه عالی و قابل ستایش است، بیندیشید.