فرقه ‌های مُنحرف در دنیای مسیحیت. مورمون/۵

image_pdfimage_print

قسمت پنجم، اعتقادات مورمونها دربارۀ خدا

ما مسیحیان اعتقاد داریم که خدای واحد از سه شخص تشکیل شده، یعنی پدر و پسر و روح‌القدس. گرچه اینها سه شخص هستند، اما خدایی واحد را تشکیل می‌دهند. مورمون‌ها نیز می‌گویند که به تثلیث اعتقاد دارند، اما معتقدند که این سه شخص، هر یک خدایی مستقل هستند. یعنی عملاً به سه خدا اعتقاد دارند، نه یک خدا.

بروس مک‌کانکی (Bruce McConkie) می‌گوید: “از آنجا که هر یک از این سه شخصْ خدا است، واضح است که ما به تعدد خدایان معتقدیم. در نظر ما، در معنای خاص، این سه شخصْ یگانه خدایانی هستند که می‌پرستیم. اما علاوه بر این، تعدادِ بیشماری شخصیت مقدس از عالم‌های بیشمار وجود دارند که به تعالی رسیده‌اند و بدینسان اینها نیز خدایان هستند.”.

جوزف اسمیت، بنیانگذار فرقۀ مورمون، گرچه در کتاب مورمون فقط اعتقاد به یک خدا را ذکر کرده، اما در نوشته‌ها و سخنرانی‌هایش به خدایان متعدد اشاره می‌کرد. منظور او سه خدا بود، یعنی پدر، پسر و روح‌القدس. اما در ضمن، معتقد بود که انسان نیز وقتی مراحل تکامل و تعالی را گذراند، به درجۀ خدایی می‌رسد.

یکی دیگر از بزرگان مورمون‌ها چنین نوشته: “اگر عیسی مسیح پسر خدا بود، و پدر او خدای پدر بود، پس خدای پدر نیز پدری داشته است. آن پدر نیز پدری داشته و این جریان تا به نهایت به همین شکل ادامه می‌یابد.”

اما مورمون‌ها عقیده دارند که علاوه بر تمام این خدایانِ پدر، یک “مادر آسمانی” نیز وجود دارد که روحِ کودکان را در آسمان تولید می‌کند. این اعتقاد گرچه در هیچ یک از کتاب‌های مورمون‌ها نیامده، اما مقامات این فرقۀ منحرف آن را اعلام می‌کنند. جیمز تالمیج (James Talmage)، یکی از بزرگان این فرقه، اینطور نوشته: “به ما به‌وضوح تعلیم داده شده که خدا پدر روح‌های ماست، و برای درک معنای واقعی این حقیقتِ پرشکوه، باید بدانیم که یک مادر روح‌ها نیز وجود دارد.”. همچنین در کتابِ “انسان: آغاز و سرانجام او”، چنین می‌خوانیم: “همۀ مردان و زنان شبیه به پدر و مادر آسمانی هستند، و عملاً پسران و دختران الوهیت می‌باشند.”.

یکی دیگر از بزرگان مورمون‌ها، به نام اورسون پْرات (Orson Pratt) در سال ۱۸۵۳ نوشت: “در آسمان، یعنی در جایی که روح ما تولد یافت، خدایان بسیاری وجود دارند. هر یک از آنان، زن یا زنان خود را دارند که پیش از رستگاری‌شان به آنان بخشیده شده بودند، یعنی زمانی که هنوز در حالت فانی قرار داشتند. هر خدا به‌واسطۀ زن یا زنانش، خانواده‌های بیشماری به‌وجود آورد؛ هر خدا به‌محض اینکه میلیون‌ها روحِ نر و ماده تولید کرد، با پسران خودْ دنیای جدیدی به‌وجود آورد، مشابه همین نظامی که ما اکنون در آن زندگی می‌کنیم. او این روح‌های نر و ماده را به این دنیاها می‌فرستد تا در خیمه‌های گوشت و استخوان ساکن شوند. ساکنان هر دنیا باید پدرِ شخصی خود را تکریم و پرستش کنند، پدری که در آسمان ساکن است که ایشان نیز قبلاً در آن سکونت داشتند.”

این مطلب ادامه دارد.
منبع: رادیو مژده

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید