کتابهای مقدس مسیحیان کدام است؟

image_pdfimage_print

imandaran:
کتابهای مقدس مسیحیان کدام است؟

۱- عهد عتیق

این قسمت شامل ۳۹ کتاب جداگانه است که تمام آنها بعنوان کتاب مقدس مورد قبول یهودیان و مسیحیان می‌باشد. این کتابها به زبان عبری توسط نویسندگان مختلف در دورۀ بیش ‌از هزار سال به ‌رشتۀ تحریر درآمده‌اند. پنج کتاب اول به ‌نام تورات و یا کتابهای پنجگانه معروف هستند. مطالب این پنج کتاب توسط موسی و عدۀ دیگری که بوسیلۀ خدا هدایت می‌شدند از مدارک قدیمی جمع‌آوری و نوشته شد. اولین کتاب که پیدایش نام دارد با شرح آفرینش جهان توسط خدا شروع می‌شود و دربارۀ آدم و حوا و نوح و طوفان سخن می‌گوید. همچنین برای ما نقل می‌کند که ابراهیم چگونه به فرمان خدا وطن خود را که در عراق بود در حدود دو هزار سال قبل از میلاد ترک کرد و به فلسطین یعنی سرزمینی که خدا وعده داده بود به او بدهد رفت. این کتاب زندگی اسحاق و یعقوب و یوسف را که بوسیلۀ برادرانش به غلامی در مصر فروخته شد و بعداً وزیر فرعون گردید شرح می‌دهد. چهار کتاب دیگر تورات بیان می‌کند که خدا چگونه به موسی قدرت عطا فرمود تا قوم اسرائیل را که از نسل دوازده فرزند یعقوب (اسرائیل) بودند رهبری نماید. و چگونه تقریباً در سنۀ۱۳۰۰ قبل از میلاد آنان را از مصر بیرون آورده و به سرزمین فلسطین هدایت نمود. این کتابها همچنین شامل تمام قوانینی است که خدا در کوه سینا توسط موسی به قوم خود اسرائیل عطا فرمود.

بعد از تورات چند کتاب تاریخی وجود دارند که شرح می‌دهند چگونه قوم اسرائیل تحت رهبری یوشع‌بن‌ نون فلسطین را فتح می‌کند و چگونه خدا سموئیل نبی را می‌فرستد تا در حدود سال ۱۰۰۰ قبل از میلاد، داود را به پادشاهی اسرائیل تدهین نماید. این کتابها به ما می‌گویند که داود که هم پادشاه بود و هم نبی، چگونه دشمنان خود را شکست داد و چگونه پسرش سلیمان معبدی برای عبادت خدا در اورشلیم بنا کرد. بعد از سلیمان، کشور به دو قسمت تقسیم شد و فرزندان او بر قبیلۀ یهودا در اورشلیم حکمرانی کردند تا بالاخره اورشلیم در سال ۵۸۶ قبل از میلاد بوسیلۀ سپاهیان پادشاه بابل فتح شد. بسیاری از یهودیان اسیر گشته به عراق و ایران برده شدند و بعد از پنجاه سال، کورش شاهنشاه ایران بابل را تسخیر نمود و یهودیان اسیر را تشویق و هدایت نمود تا به اورشلیم برگردند و معبد خدا را که ویران شده بود مجدداً بنا نمایند. آنان این کار را انجام دادند ولی بعد از ۵۸۶ قبل از میلاد، دیگر پادشاهی از نسل داود بر یهود حکمرانی نکرد زیرا فلسطین تحت تسلط بیگانگان بود.

  1. بعد از کتابهای تاریخی عهد عتیق، کتابهای اشعار قرار دارند که از‌آنجمله‌اند: کتابهای ایوب، مزامیر داود، امثال سلیمان و غیره. سپس به شانزده کتاب به‌ قلم انبیاء مختلف می‌رسیم که از‌آنجمله‌اند: اشعیاء، ارمیاء، حزقیال، دانیال، میکاء، زکریا و ملاکی. غالب این انبیاء بین سالهای۸۰۰ تا ۴۰۰ قبل از میلاد در یهودیه زندگی می‌کردند. چنین بنظر می‌رسد که بعد از ملاکی نبی (تقریباً ۴۳۰ قبل از میلاد) تا زمان ظهور یحیی تعمید‌دهنده در حدود ۲۶ میلادی خدا پیامبر دیگری نفرستاده است.

۲- عهد جدید

تعداد کتابهائی که عهد جدید را تشکیل می‌دهند ۲۷ کتاب است. این کتابها بزبان یونانی بوسیلۀ تقریباً ده نویسندۀ مختلف در مدت پنجاه سال بعد از مرگ و قیام عیسی مسیح به ‌رشتۀ تحریر درآمد. اصطلاح “عهد عتیق” اشاره‌ای است به پیمانی که خدا توسط موسی با قوم خود اسرائیل منعقد کرد (خروج ۲۴: ۱-۸). “عهد جدید” اشاره‌ای است به پیمان خدا به قوم جدید خود یعنی کسانی‌ که به مسیح ایمان می‌آورند (ارمیاء ۳۱: ۳۱-۳۴ و لوقا ۲۲: ۲۰).

چهار کتاب اول عهد جدید “انجیل” نامیده می‌شوند که بزبان یونانی بمعنی مژده یا خبر خوش می‌باشد. این کتابها بوسیلۀ چهار نویسندۀ مختلف نوشته شده‌اند و هر کدام خود کتاب جداگانه‌ای در ‌مورد زندگی و تعلیمات عیسی مسیح می‌باشد. این اناجیل با یکدیگر تناقضی ندارند، بلکه مکمل یکدیگر هستند و مانند چهار عکس می‌باشند که از یک شخص در چهار جهت مختلف گرفته شده باشند. غالباً عهد جدید را نیز انجیل می‌نامند.

پنجمین کتاب عهد جدید اعمال رسولان می‌باشد. این کتاب طرز انتشار و توسعۀ ایمان مسیحی را از اورشیلم تا به روم در مدت سی سال بعد از مرگ عیسی مسیح بیان می‌نماید. این کتاب مخصوصاً کارهای دو نفر از رسولان مسیح یعنی پطرس و پولس را شرح می‌دهد.

سپس به بیست‌ و ‌یک نامه می‌رسیم که غالباً توسط پولس رسول و پطرس و یوحنای رسول نوشته شده‌اند. این نامه‌ها به گروههای مسیحی بعضی از شهرهای امپراطوری روم یا به افراد نوشته شده‌اند. در این نامه‌ها توضیح داده شده است که مسیحیان چه ایمانی داشته باشند و چگونه باید زندگی کنند. آخرین کتاب که مکاشفه نام دارد، رویاهائی را که یوحنای رسول دید بیان می‌کند. این کتاب نشان می‌دهد که چه تنبیه‌هائی در‌ انتظار بی‌ایمانان است و همچنین پیروزی نهایی عیسی مسیح و جلال ملکوت ابدی خدا را تشریح می‌نماید.

اگر چه هم یهودیان و هم مسیحیان کتابهای عهد عتیق را می‌پذیرند ولی یهودیان عهد جدید را از طرف خدا نمی‌دانند .

دیدگاهتان را بنویسید