اول یوحنا باب ۴ آیه ۱۸

image_pdfimage_print
اول یوحنا باب ۴ آیه ۱۸
اول یوحنا باب ۴ آیه ۱۸

اول یوحنا باب ۴ آیه ۱۸

۱۸↵ کسی‌که محبّت دارد، نمی‌‌‌ترسد و هرکه بترسد هنوز به محبّت کامل نرسیده است؛ زیرا محبّت کامل ترس را دور می‌سازد، ولی شخصی می‌ترسد که در انتظار مجازات است.