لوقا باب ۶ آیه ۲۸

image_pdfimage_print
لوقا باب ۶ آیه ۲۸
لوقا باب ۶ آیه ۲۸

لوقا باب ۶ آیه ۲۸

۲۸↵ برای آنانی که به شما دشنام می‌دهند دعای خیر کنید. برای آنانی که با شما بدرفتاری می‌کنند دعا کنید.