رومیان باب ۸ آیه ۳۷

image_pdfimage_print
رومیان باب ۸ آیه ۳۷
رومیان باب ۸ آیه ۳۷

رومیان باب ۸ آیه ۳۷

۳۷↵ با وجود همهٔ این چیزها، به وسیلهٔ او که ما را دوست داشت، پیروزی ما کامل می‌شود.